นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับสู่ SystemDelivery  แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดย System Parts.Co.,LTD และบริษัทในเครือ System Parts มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ “ด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

 

SystemDelivery เป็น แอพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการ Tracking ออเดอร์ของสินค้าที่มีการกระทำ หรือ กระบวนการซื้อขาย โดยผ่านตัวกลาง หรือ Platform ที่ชื่อว่า “System parts ” โดย กระบวนการทำงานของ Application จะทำหน้าที่ในการรับ ข้อมูลออเดอร์ของลูกค้า เพื่อ ใช้สำหรับการจัดส่งสินค้า ไปยัง “ผู้ซื้อ” โดย กระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่ กระบวนการรับสินค้าจากร้านค้า โดยสามารถ ปรับปรุง สถานะของคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งสินค้า ให้กับทาง Plartform “Systemparts” ทราบ และ นำส่งออเดอร์สินค้าไปยังลูกค้า ถือเป็นการจบกระบวนการทำงานของ Application ทั้งนี้ Application มีรายงานสรุปเพื่อเป็นข้อมูลให้กับ Platform หลักได้ทราบ อย่าถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

 

เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้

บริษัท System Parts.Co.,LTD (“ซิสเท็ม พาร์ทส์ จำกัด”) มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซิสเท็ม พาร์ทส์ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ซิสเท็ม พาร์ทส์ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากเจ้าของข้อมูล ตัวแทนของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล ผ่านบุคคล หรือบริษัท ซึ่งใช้บริการจัดส่งพัสดุของซิสเท็ม พาร์ทส์ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือตัวแทนของ ซิสเท็ม พาร์ทส์ ผู้ให้บริการของ
ซิสเท็ม พาร์ทส์ และบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของซิสเท็ม พาร์ทส์ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นใดที่เชื่อถือได้

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด รายละเอียดในบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงหลักฐานการชำระเงิน
 • ตำแหน่งที่ตั้ง สำหรับการเข้ารับสินค้า เเละจัดส่งสินค้า

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เลขที่อยู่ไอพี ประเภทของบราวเซอร์ การระบุตัวตนของอุปกรณ์ บันทึกกิจกรรม ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ และตำแหน่งของผู้ใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของซิสเท็ม พาร์ทส์ เช่น บันทึกเสียงทางโทรศัพท์ รวมถึง ข้อติชม หรือ ข้อร้องเรียน หรือกิจกรรมอื่นใดซึ่งเจ้าของข้อมูลติดต่อสื่อสารกับ ซิสเท็ม พาร์ทส์ ผ่านโทรศัพท์

 

 

ข้อมูลตามกฎหมาย

          เว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด เป็นของ บริษัท ซิสเท็ม พาร์ทส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564053469 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 713/11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contactus@handymanauto.co.ths.com โทรศัพท์ (+66) 0-2118-6342 รวมไปถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “systemparts” หรือ “บริษัทฯ”) โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใด ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทฯแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษี ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)

 

วัตถุประสงค์ของการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ซิสเท็ม พาร์ทส์ จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการงานธุรการ และการประกอบธุรกิจของซิสเท็ม พาร์ทส์  รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบภายในบริษัท

 • เพื่อให้ ซิสเท็ม พาร์ทส์ บริการจัดส่งพัสดุ รวมถึง การติดตามและวิเคราะห์สถานะการจัดส่งพัสดุ การอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับพัสดุ การแจ้งสถานะการจัดส่ง และการติดต่อเพื่อขอคำแนะนำติชมระหว่างหรือภายหลังการจัดส่ง
 • เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้บริการของ ซิสเท็ม พาร์ทส์  หรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม 
 • เพื่อการประมวลผลคำสั่งที่เจ้าของข้อมูลส่งผ่านแพลตฟอร์ม การชำระเงินค่าสินค้า จากผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่เจ้าของข้อมูลดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อทำการส่งพัสดุไปยังผู้รับพัสดุ
 • การจัดการกับข้อสงสัยและคำขอของเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดการกับข้อร้องเรียน ปัญหา หรือข้อพิพาท
 • การดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับข้อพิพาท การเรียกเก็บเงิน รวมถึงการฉ้อโกง 
 • เปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 
 • ทำการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อให้ ซิสเท็ม พาร์ทส์  เข้าถึง พื้นที่ให้บริการ ข้อมูลประชากร และเพื่อปรับปรุงการให้บริการจัดส่งพัสดุของ ซิสเท็ม พาร์ทส์  และเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบัญชี การจัดการความเสี่ยง และการลงบันทึก
 • ปฏิบัติตามกฎ กฎหมาย ข้อบังคับ ประมวลหลักปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานทางกฎหมายใด ๆ ซึ่ง ซิสเท็ม พาร์ทส์  ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • เพื่อการดำเนินการจัดส่งตามระบบโครงสร้างที่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เช่น การส่งด่วนภายในวันรวมถึงการเข้ารับและจัดส่งสินค้าภายในไม่กี่ชั่วโมง

ในบางกรณี ซิสเท็ม พาร์ทส์ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีเหตุให้เชื่อถือได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และคำร้องขอตามกฎหมาย

 

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          โดยปกติ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกบริษัทฯ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง www.systemparts.app  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่เป็น

a ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยบริษัทฯ เพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย

b บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการคุณ เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่คุณสั่งซื้อจากเว็บไซต์

c ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่อำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล

d บุคคลภายนอกที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่คุณ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม

e บุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้บริการ เช่น บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล หรือผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

 

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเหตุผลดังต่อไปนี้

f ตามเงื่อนไขในหัวข้อ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

g ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของท่าน

h เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์

i เพื่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของเว็บไซต์

j เพื่อการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกระทำผิดกฎหมาย

k เพื่อทำให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นภายในเขตอำนาจศาลที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

l           ตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการจัดสินค้า เเละรับสินค้า

m         เบอร์มือถือสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างเรา / ร้านค้า และลูกค้า

          ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญาที่มีกับบริษัทฯ บริษัทฯ จะบังคับให้บุคคลภายนอกดังกล่าวกระทำการโดยระมัดระวังและโดยสุจริตในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

          ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียง, การคัดสรร, การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

          ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลตามกฎหมาย

เว็บไซต์นี้รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมด เป็นของ บริษัท ซิสเท็ม พาร์ทส์จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564053469 จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 713/11 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ contactus@handymanauto.co.th.com โทรศัพท์ (+66) 0-2118-6342 รวมไปถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “systemparts” หรือ “บริษัทฯ”) โดยการเยี่ยมชมและใช้งานหน้าเว็บไซต์ใด ๆ ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ มีลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรากฎอยู่ ถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว บริษัทฯแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบกำกับภาษี ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนตัว”)

          หากท่านต้องการยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ แก้ไข หรือ ลบส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ

ข้อกำหนดการใช้โปรแกรมคุกกี้

บริษัทฯ อาจใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล เช่น คุกกี้ บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์ และเพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และวัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขาย

          โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้บริษัทฯ จดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย บริษัทฯ ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดยบริษัทฯกรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

          รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริษัทฯแก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่บริษัทฯท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อบริษัทฯ และเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

สิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้ในเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น

          การเข้าใช้เว็บไซต์และยอมรับในการบริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

สิทธิของบริษัทฯ

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ บริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม โปรดติดต่อเรา